>8909

ministerie van vrom, informatiecentrum nieuwbouw

-

ontwerp: erik slothouber en steven baart

grafisch ontwerp:

reynoud homan

foto’s: theo baart

>nl en>

erik slothouberhome.html

------------------------------

buro>

>opdrachten

producten>

projecten>

------------------------------

exposeren>

>informeren

restaureren>

studeren>

werken>

winkelen>

wonen>

------------------------------

universiteit van a’dam>

kröller-müller museum>

instituut collectie nederl>

bna>

>ministerie van vrom